Fundacja Dzieci-Dzieciom. NIP: 1251618962 REGON: 146403294 KRS: 0000439410

ŁĄCZYMY POKOLENIA – WOLONTARIAT - REKRUTACJA

 

Do projektu zostanie rekrutowanych 200 osób od 15 do 29 roku życia z obszaru woj mazowieckiego, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe.

W ramach projektu każda osoba zostanie objęta poniższym wsparciem:


Zadanie 1 - indywidualne spotkania z psychologiem w celu przeprowadzenia diagnozy posiadanych Kompetencji Społecznych - (badanie na początku i koniec projektu).
Warunkiem udziału w dalszej części projektu jest posiadanie deficytów w min 8 z 15 kompetencjach społecznych do których zaliczamy umiejętności:

 • Doradzania innym w szkole, w pracy, w różnych sytuacjach życia
 • Pracowania w zespole
 • Posługiwanie się mową ciała
 • Instruowanie innych osób
 • Przewodzenia innym osobom
 • Kompetencje międzykulturowe
 • Wypracowywania kompromisu
 • Motywowania innych
 • Wspierania współpracowników
 • Stosowania technik zadawania pytań
 • Przekazywania informacji o faktach
 • Zwracania się do słuchaczy
 • Przyjmowania konstruktywnej krytyki
 • Wchodzenie w interakcje z innymi osobami
 • Przekonywania innych osób


Zadanie 2
- Uczestnicy wezmą udział w wolontariacie trwającym 10 m-cy. Tematem przewodnim będzie solidarność międzypokoleniowa.

Zadania:
     a. Wyszukanie w lokalnej społeczności osób w wieku 45+ które posiadają pasje, talenty którymi chcieliby zarażać inne osoby.
     b. Stworzenie port folio osoby z talentem w celu zamieszczenie jej na stronie.
     c. Organizacja procesu wymiany doświadczeń międzypokoleniowej.


Ponadto uczestnicy wezmą udział w następujących szkoleniach:

1.    Warsztat Design Thinking 24 h (4 dni po 6h).

2.    Warsztaty odkrywania talentów 24 h (4 dni po 6h).

3.    Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 3 warsztaty (trzy z piętnastu w/w tematów) po 6 h. 

Podczas warsztatów Wnioskodawca zapewni catering, sale, materiały edukacyjne oraz zwrot kosztów dojazdu.

4.    7 - dniowe warsztaty wyjazdowe w tym 5 szkoleń (pięć z piętnastu w/w tematów). Zaplanowano dwie tury wyjazdowe (wyjazd zimowy i letni). Podczas wyjazdu uczestnikom zostanie zapewniony dojazd, wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie, warsztaty oraz opieka animatorów.

 

Więcej informacji o projekcie >>>


Ilość odsłon: 1954