Fundacja Dzieci-Dzieciom. NIP: 1251618962 REGON: 146403294 KRS: 0000439410

KAMPANIA „DZIECI POLSKIE – DZIECIOM KAMERUNU"

W Polsce natomiast, Fundacja Dzieci-Dzieciom, organizuje w ramach ogólnopolskiej Akcji odkrywania talentów, coroczny Bajkowy Festiwal Teatralny Dzieci-Dzieciom. Jest to również wyjątkowe wydarzenie, ponieważ z bajek napisanych przez dzieci, powstają edukacyjne spektakle teatralne.


Jeżeli zgromadzimy wystarczającą ilość środków, może połączymy te wydarzenia i Leonardo będzie mógł pokazać Polskim dzieciom, co dzieje się w Kamerunie.  Dzieci z Kamerunu natomiast, może odwiedzą Bajkowy Festiwal Teatralny i zaprezentują, swoje regionalne bajki Polskim dzieciom, mówi Prezes Fundacji Dzieci-Dzieciom, Leonardo.


Bajka w Kamerunie i ich opowiadanie dzieciom, była kiedyś jedyną formą nauki… mówi Siostra Tadeusza i dodaje, że ta kultura niestety zanika.
W pierwszym etapie naszej wspólnej akcji z Siostrą Tadeuszą, chcielibyśmy zwrócić uwagę polskiego społeczeństwa na pomoc polegającą na zbiórce materiałów szkolnych i edukacyjnych (np. zeszyty, długopisy, flamastry, kredki, komputery, rzutniki, tablice edukacyjne itp.). Wszystkie zebrane podczas akcji materiały, zostaną przekazane dzieciom i młodzieży w Kamerunie, którymi opiekuje się na co dzień zgromadzenie sióstr Dominikanek i Siostra Tadeusza. Wszystkie NOWE przedmioty, można już od dziś przesyłać na adres Fundacji:
Fundacja Dzieci-Dzieciom
ul. Nadarzyńska 56
05-230 Kobyłka
z dopiskiem „pomoc dla Kamerunu"

Fundacja Dzieci-Dzieciom posiada również konto (nr konta: 03 2030 0045 1110 0000 0253 4370 BNP PARIBAS BANK POLSKA SA), na które można wpłacać środki przeznaczone na wsparcie działań edukacyjnych i kulturalnych adresowanych na rzecz dzieci i młodzieży w Kamerunie. Przekazując środki, prosimy o zaznaczenie tytułu wpłaty „pomoc dla Kamerunu".

Informacje o organizatorach kampanii „Dzieci Polskie – Dzieciom Kamerunu”:
Siostra Tadeusza Frąckiewicz, Dominikanka, pracująca na misji w Kamerunie
Siostra Maria Tadeusza Helena Frąckiewicz, urodziła się 1 stycznia 1957 roku w Kętrzynie, woj. warmińsko-mazurskie. Jej wioską rodzinną jest Kruszewiec, gdzie rodzice pracowali na 11-hektarowym gospodarstwie rolnym. Po szkole podstawowej rozpoczęła naukę w 5-letnim Technikum Hodowlanym w Karolewie, które ukończyła zdobyciem matury, w 1977 r. W tym samym roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. Praca wśród dzieci i młodzieży, katecheza, prowadzenie różnych grupy dziecięcych i młodzieżowych - to główna działalność apostolska Siostry Tadeuszy przez prawie 16 lat w Polsce. W tym czasie ukończyła studia teologiczne w ATK w Warszawie. Pracowała m.in. w Białej Niżnej, Nawojowej, Inowrocławiu, Warszawie i Poznaniu. ?W 1997 rozpoczęła roczne przygotowanie misyjne w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, po czym na rok wyjechała do Francji, aby "wygładzić" język francuski. 28 sierpnia 1999 roku wyjechała na misje do Kamerunu, gdzie pracowała na wszystkich placówkach misyjnych Zgromadzenia. Obecnie posługuje w Bartoua opiekując się tamtejszymi dziećmi i młodzieżą. 

Kontakt:
Soeurs de saint Dominique
soeur Tadeusza Frąckiewicz
B.P. 40 BERTOUA
Cameroun - Est
Afrique
T. 00 237 95.53.60.82
s.tadeusza.dominikanka@gmail.com 
https://www.facebook.com/PrzyjacieleSiostryTadeuszyDominikanki 

oraz 
Fundacja Dzieci-Dzieciom
Fundacja Dzieci-Dzieciom powstała dzięki dzieciom, ich twórczej pracy, kreatywnemu działaniu, nieograniczonej wyobraźni i chęci odkrywania świata. Skierowana jest do tych wszystkich, którzy poszukują innowacyjnych możliwości edukacji, inspiracji i rozwoju, dla których uśmiech na twarzy dziecka jest sprawą nadrzędną. 
Celem Fundacji Dzieci-Dzieciom jest odkrywanie i rozwijanie w dzieciach i młodzieży talentów oraz uzdolnień m.in. artystycznych, naukowych i sportowych.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszego zespołu w realizacji lokalnych i ogólnopolskich projektach edukacyjnych dla najbardziej wymagających, dzisiaj tworzymy Akademię dzieci ciekawych świata.
Kontakt:
Fundacja Dzieci-Dzieciom, 
ul. Nadarzyńska 56?
05-230 Kobyłka
T. (22) 253.32.74?
F. (22) 253.21.45
biuro@dzieci-dzieciom.pl 
www.dzieci-dzieciom.pl 
http://www.youtube.com/dziecidzieciom 
https://www.facebook.com/dziecidzieciom


Ilość odsłon: 303066